Voľby do Akademického senátu FSEV

27.08.2018
Akademický senát FSEV vyhlasuje voľby do AS FSEV z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného obdobia (k 7. 10. 2018). AS FSEV schvaľuje Harmonogram volieb do AS FSEV a volebnú komisiu pre ZČ a ŠČ.

Návrhy na kandidátov do študentskej časti Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD môžu študenti fakulty odovzdávať na sekretariáte dekanky fakulty – Ing. Alica Luptáková.

viac informácií v príloheNávrat na aktuality