Vplyv INDUSTRY 4.0 na tvorbu pracovných miest

09.10.2018
Dňa 22.11.2018 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia „Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest“

Konferencia sa koná v prostredí kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice a koná sa v rámci projektu VEGA: č.1/0430/18 Vplyv Industry 4.0 na zmeny pracovných miest, s podporou SOVA DIGITAL a.s. Zameriava sa na aktuálne otázky trhu práce a vplyvu 4.priemyselnej revolúcie na zmeny na trhu práce, v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, politológie, právnych disciplín, hospodárskej politiky, medzinárodných vzťahov, regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Viac informácií na stránke konferencie
Návrat na aktuality