Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Dátum uverejnenia: 22.06.2018

Absolventi bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci máj 2018, si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môže prevziať aj iná osoba, ale len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou. 

UPOZORNENIE: V dňoch 23. júla 2018 - 3. augusta 2018 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava