Promócie absolventov inžinierskeho štúdia

29.05.2018
Vážený absolvent(ka),
dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné odovzdanie diplomov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutoční v aule BA 101 (budova B, TnUAD) Študentská ulica, Trenčín v nasledovných termínoch:

termín

dátum

nácvik

začiatok promócie

priezviská

od - do

1.

20.6.2018

9,00 hod.

10,00 hod.

A -  G

2.

20.6.2018

11,30 hod.

12,30 hod.

H - K

3.

21.6.2018

9,00 hod.

10,00 hod.

M - So.

4.

21.6.2018

11,30 hod.

12,30 hod.

St. - Ž

 
V čase pred promóciami sa uskutoční nácvik promočného ceremoniálu a podpíšete knihu diplomov – matriku, čím potvrdíte prevzatie  dokladov o štúdiu (Diplom, Vysvedčenie o ŠS, Dodatky k diplomu).

Nácvik ceremoniálu sa môže začať len za prítomnosti všetkých absolventov. 

Zmena termínu promócií nie je možná!

Ak sa nebudete môcť zúčastniť promócií, oznámte túto skutočnosť na Študijné oddelenie  FSEV, mail: andrea.barisova@tnuni.sk. V takomto prípade si môžete doklady prevziať až po promóciách.  Vo vlastnom záujme sa dohodnite so Študijným oddelením FSEV na termíne prevzatia. Ak bude za Vás preberať doklady iná osoba, musí odovzdať notárom alebo matrikou overené splnomocnenie k tomuto úkonu.

Fotograf aj kameraman sú zabezpečení. Informácie o cene a podmienkach vyhotovenia fotografií a záznamu  Vám budú podané počas nácviku.

Vzhľadom na počet miest v aule BA 101 Vás prosíme, aby ste dodržali max. limit 5 osôb na jedného absolventa. 

Slávnostný akt trvá približne hodinu a uskutočňuje sa v tichej atmosfére.
Návrat na aktuality