Deň otvorených dverí 2018

19.02.2018
Dňa 15. februára 2018 sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD uskutočnil deň otvorených dverí. Tak ako v predchádzajúcom ročníku, i tento rok, sme na našej fakulte privítali desiatky študentov stredných škôl z rôznych miest Slovenska: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Zlaté Moravce, Topoľčany, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, ale aj Nováky, Prievidza, Lučenec, Nové Zámky, Fiľakovo, Kremnica, Banská Bystrica a Košice.

Na akademickej pôde ich privítala  Ing. Magdaléna Tupá PhD. a predstavila im štúdium v jednotlivých študijných programoch. Následne sa predstavil prof. Ing. Dr. Rolf Karbach svojou pútavou prednáškou na tému „Study at university: How to be successful by „doing the right things“ and „doing things right“.

Študenti si počas dopoludnia mali možnosť pozrieť priestory fakulty, ďalej v rámci pripravených workshopov im naši vysokoškoláci predstavili možnosti mobility a štúdia na partnerských zahraničných univerzitách prostredníctvom programu Erasmus+, zapojenie študentov do projektovej činnosti (Život nie je zebra, AZU – Aktivitou za úspechom),  možnosti voľnočasových aktivít  - študentské rádio Trench Town, Univerzitné pastoračné centrum, športové aktivity na FSEV a v meste Trenčín. Návštevníci mali počas dňa otvorených dverí možnosť komunikovať priamo s pedagógmi a študentmi fakulty, ktorí ochotne odpovedali na ich otázky.Návrat na aktuality