Odborný seminár v rámci Rozvojového projektu na podporu internacionalizácie vzdelávania na TnUAD

29.11.2017
Dňa 28.11. sa uskutočnil odborný seminár v rámci Rozvojového projektu na podporu internacionalizácie vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne za účasti zahraničných expertov.

Naďalej úspešne pokračujeme v prípravách na otvorenie nového študijného programu v anglickom jazyku v akademickom roku 2018/2019.
Návrat na aktuality