Univerzitná kvapka krvi

13.10.2017
Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne do 18.10.2017 v priestoroch telocvične TnUAD Trenčín, resp. v priestoroch Fakulty zdravotníctva TnUAD (vestibul bloku A).

Následne dňa 20.10.2017 bude každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.Návrat na aktuality