Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 19.09.2017


Oznamujeme absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci august 2017, že si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môže prevziať aj iná osoba, ale len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava