Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 14.06.2017


Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci máj 2017, že od 14. júna 2017 si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môže prevziať aj iná osoba, ale len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

UPOZORNENIE: V dňoch 20. a 21. júna 2017 (utorok a streda) doklady nevydávame z dôvodu konania inžinierskych promócií. V dňoch 26., 27. a 28. júna 2017 (pondelok, utorok a streda) vydávame doklady len od 7.00 – 8.00 hod. z dôvodu konania zápisov.

Úradné hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok: 7.00 – 10.00 hod.
Streda: 7.00 – 10.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava