Oznámenie o uskutočnení promócií absolventov inžinierskeho štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 29.05.2017


Vážený absolvent(ka),
dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné odovzdanie diplomov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutoční:

20. júna 2017 a 21. júna 2017
v aule BA 101 (budova B, TnUAD)
Študentská ulica, Trenčín
podľa rozpisu v prílohe.

V čase pred promóciami sa uskutoční nácvik promočného ceremoniálu a podpíšete knihu diplomov – matriku, čím potvrdíte prevzatie dokladov o štúdiu (Diplom, Vysvedčenie o ŠS, Dodatky k diplomu).

Nácvik ceremoniálu sa môže začať len za prítomnosti všetkých absolventov.
Dostavte sa do auly podľa rozpisu uvedeného v prílohe. V prípade, že sa včas nedostavíte, budeme nútení Vás z organizačných dôvodov vyškrtnúť zo zoznamu promovaných absolventov.

Zmena termínu promócií nie je možná!

Ak sa nebudete môcť zúčastniť promócií, oznámte túto skutočnosť na Študijné oddelenie  FSEV, najneskôr do 18.6.2017, mail: andrea.barisova@tnuni.sk. V takomto prípade si môžete doklady prevziať až po promóciách.  Vo vlastnom záujme sa dohodnite so Študijným oddelením FSEV na termíne prevzatia. Ak bude za Vás preberať doklady iná osoba, musí odovzdať notárom alebo matrikou overené splnomocnenie k tomuto úkonu.

Fotograf aj kameraman sú zabezpečení. Informácie o cene a podmienkach vyhotovenia fotografií a záznamu  Vám budú podané počas nácviku.

Vzhľadom na počet miest v aule BA 101 Vás prosíme, aby ste dodržali max. limit 5 osôb na jedného absolventa.

Slávnostný akt trvá približne hodinu a uskutočňuje sa v tichej atmosfére, prosíme, zvážte účasť malých detí priamo v sále, nakoľko vstup s kočíkom do priestoru sály je zakázaný.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava