Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TnUAD

Dátum uverejnenia: 03.05.2017

Zápisnicu volebnej komisie FSEV o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb nájdete v prílohe.
Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava