Univerzitný futbalový turnaj študentov TnUAD

04.04.2017
Dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) sa v telocvični v Záblatí – Fakulta špeciálnej techniky uskutoční univerzitný futbalový turnaj študentov TnUAD. Zároveň sa na ňom uskutoční výber hráčov pre reprezentáciu našej univerzity na celoslovenský futbalový turnaj univerzít SR o pohár rektora UCM v Trnave.

Začiatok turnaja: 9:00 hod.
Prezentácia: od 8:15 hod.

Hrať budú futbalové družstvá s počtom 4+1, max. 8 hráčov v družstve.
Študenti, ktorí majú zapísanú  výberovú telesnú výchovu získavajú za aktívnu účasť na turnaji: 2 účasti.

Družstvá je potrebné nahlásiť na adrese:  ktvs@tnuni.sk do 4. apríla 2017 do 20:00 hod.Návrat na aktuality