Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Štátnice (22.5.2017)

Štátnice (22.5.2017)

 

 

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Volejbalová noc na FSEV

Volejbalová noc na FSEV

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Stredoškolská konferencia maturantov

Stredoškolská konferencia maturantov

Trenčianska detská univerzita

Trenčianska detská univerzita

Prepojenie štúdia s praxou

Prepojenie štúdia s praxou

Otvorenie akademického roka

Otvorenie akademického roka

Trenčianska detská univerzita

Trenčianska detská univerzita

Aký je ďalší vývoj klastrových politík v krajinách V4?

Dátum uverejnenia: 22.12.2016

Účasť zástupcov FSEV TnUAD na medzinárodnej vedeckej konferencii – V4ClusterPol  v Prahe
Aký je ďalší vývoj klastrových politík v krajinách V4?

V rámci úspešného ukončenia projektu "V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster Organizations" sa na pôde českej agentúry na podporu zahraničného obchodu a investícií CzechInvest v Prahe uskutočnila konferencia, ktorá prezentovala výsledky jednotlivých riešiteľských tímov za dobu riešenia projektu od 1. januára do 31. decembra 2016. Koordinátorom projektu V4ClusterPol bola Fakulta Manažmentu a ekonómie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne s partnermi: Fakulta Manažmentu a ekonomiky služieb Univerzity v Štetíne v Poľsku, konzultačná a výskumná agentúra Tenderix, s.r.o. Budapešť v Maďarsku, a napokon Fakulta Sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne zo Slovenska reprezentovaná riešiteľským tímom v zložení Ing. Katarína Havierniková, PhD., doc. Sergej Vojtovič, DrSc., a Ing. Marcel Kordoš, PhD., takže portfólio projektu komplexne zastrešovalo každú krajinu zoskupenia V4, keďže projekt bol podporovaný Vyšehradským fondom v sume 12 000 EUR. 

Cieľom projektu bola výmena poznatkov a skúseností v rámci témy klastrových politík v krajinách V4. Na konferencii boli prezentované výsledky obsahujúce odporúčania a osvedčené postupy pre rozvoj jednotlivých národných klastrových politík na posilnenie konkurencieschopnosti nielen krajín V4, ale aj zoskupenia V4 ako celku v rámci Európskej únie, ako i svetovej ekonomiky. Po štyroch pracovných seminároch uskutočnených počas doby trvania projektu v Bratislave, Štetíne, Budapešti a Prahe boli za prítomnosti aktérov z akademickej sféry, štátnej správy, manažérov klastrových organizácií a ďalších inštitúcií vedené odborné rozhovory v rámci moderovaného diskusného panelu prof. Drahomírou Pavelkovou z UTB Zlín na témy ako model "Smart Cluster Policy" konfrontovaný s aktuálnym vývojom klastrovej politiky v každej z krajín V4, komparatívna analýza jednotlivých klastrových politík krajín V4, úloha vlád a agentúr podporujúcich rozvoj klastrových organizácií v rámci národných a regionálnych rozmerov, a mnoho ďalších. Odborné zázemie prezentovali prezidentka Národnej klastrovej asociácie Pavla Břusková z ČR, Robert Wenzel (Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR), Beaty Lubos (Ministerstvo ekonomického rozvoja, Poľsko), Peter Keller (Ministerstvo pre národné hospodárstvo, Maďarsko) a Daniel Ács (Únia klastrov Slovenska).

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23
24
25 26 27 28 29
30 31  
Utorok, 24. október 2017
08:00 - Univerzitná kvapka krvi
AJ TY MÔŽEŠ BYŤ NIEČÍ SUPERHRDINA!
12:20 - INDUSTRY 4.0 ČAS NAŠTARTOVAŤ
Pozývame Vás na prednášku s názvom INDUSTRY 4.0 ČAS NAŠTARTOVAŤ ...