Doktor/philosophiae doctor (PhD.)

24.01.2017
Z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov priznáva právo udeľovať akademický titul doktor/philosophiae doctor (PhD.) v študijnom odbore: "Ľudské zdroje a personálny manažment".

Viac informácií o štúdiu nájdete v sekcii pre uchádzačov

Rozhodnutie nájdete v prílohe


Návrat na aktuality