14. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie "Riadenie ľudských zdrojov: trendy, výzvy, inšpirácie"

05.12.2016
Vážení kolegovia,
Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, si Vás dovoľuje pozvať na 14. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie: "Riadenie ľudských zdrojov: aktuálne trendy, výzvy a inšpirácie", ktorá sa bude konať v dňoch 20. až 21. apríla 2017 v Trenčianskych Tepliciach.

Dear colleagues,
we have the honor to invite you to the 14th International Scientific Conference “Human Resources Management: "Current Trends, Challenges, Inspirations", which will take place on the 20th and 21st  April 2017 in Trenčianske Teplice, Slovak Republic.

Bližšie informácie (for more informations):
http://fsev.tnuni.sk/rlz
Návrat na aktuality