Druhá volejbalová noc na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne

11.11.2016
Presne 12 hodín trval 2. ročník nočného turnaja vo volejbale študentov stredných škôl o pohár dekana FSEV v zmiešaných družstvách. Turnaja sa zúčastnilo sedem súťažných družstiev, ktoré reprezentovali šesť stredných škôl z Trenčianskeho kraja a jednu strednú školu z Trnavského kraja. Každé družstvo tvorilo sedem hráčov, z toho minimálne dve dievčatá.

10. novembra 2016 vo večerných hodinách turnaj slávnostne otvoril dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.  Po oficiálnom zahájení začalo športové zápolenie, ktoré skončilo o pol siedmej ráno. Jednotlivé družstvá predviedli vynikajúce športové výkony, ktoré ocenili všetci zúčastnení. Všetci prítomní vytvorili jedinečnú športovú atmosféru. Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku mal turnaj vysokú úroveň. Gymnázium M. R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom obhájilo svoje prvenstvo z minulého roku.

Výsledné poradie súťažných družstiev bolo nasledovné:
1. Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
2. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza
3. Gymnázium Dubnica nad Váhom
4. Gymnázium J. B. Magina Vrbové
5. Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín
6. Stredná odborná škola Pruské
6. Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne 

Všetky zúčastnené družstvá boli za ich výkony a úsilie odmenené vecnými cenami a diplomami, víťazný tím získal pohár dekana FSEV.

Prítomní študenti a ich pedagógovia pozitívne hodnotili uskutočnenie tohto podujatia, pričom celú noc pretrvávala  výborná nálada a výkony jednotlivých družstiev boli vynikajúce. Študenti si chválili atmosféru nočnej hry a tešia sa na možnosť účasti na tomto podujatí aj v budúcom roku.

Naše poďakovanie patrí pánovi rektorovi TnUAD doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD., ktorý v plnej miere podporil a pomohol pri organizácií 2. ročníka tohto úspešného podujatia.

Ďakujeme tiež firme MASPEX Slovakia Trade s.r.o., za zabezpečenie pitného režimu počas celého turnaja.

V neposlednom rade by som v mene organizačného výboru rád poďakoval všetkým kolegom ako i našim študentom, bez ktorých by sme toto podujatie nemohli uskutočniť. Zároveň si dovoľujem poďakovať súťažiacim za ich účasť a vynikajúce športové výkony, a zaželať im veľa úspechov v podobných športových podujatiach, a tiež v študentskom a osobnom živote.

Ing. Karol Krajčo,
organizačný garant podujatia

Viac fotografií nájdete na facebook stránke Absolvent FSEVNávrat na aktuality