Význam klastrov pre rozvoj malých a stredných podnikov na Slovensku

08.11.2016
Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Katedra ekonómie a ekonomiky v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva ŽU Žilina

si Vás dovoľujú v rámci Týždňa vedy a techniky  na Slovensku pozvať na medzinárodný vedecký workshop "Význam klastrov pre rozvoj malých a stredných podnikov na Slovensku"

Viac informácií v priloženej pozvánke

Návrat na aktuality