Literárna súťaž 2016

26.10.2016
Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl na tému: Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe "lajkov" ...

Podmienky:
Príbehy, úvahy, eseje... v slovenčine, v rozsahu 500 až 600 slov (vo formáte doc, docx, alebo odf) pošli do 17. novembra 2016 na email sutaz@mod.gov.sk spolu s údajmi: meno, priezvisko, vek, názov školy, telefonický kontakt.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
študenti stredných škol (vrátane študentov osemročných gymnázií od kvinty vyššie a študentov špeciálnych škôl)
študenti vysokých škôl (vrátane externých študentov a študentov doktorandského štúdia)

Súťaž má dve kolá:
Prvé kolo bude trvať do 17. novembra 2016, do polnoci. Ak práca splní podmienky súťaže, bude komisiou hodnotená. Každý účastník dostane o doručení práce potvrdzujúci e-mail spolu s informáciou, či práca podmienky splnila.

Po ukončení prvého kola zasadne komisia rezortu obrany a vyhodnotí všetky práce zaradené do hodnotenia. Najlepšie práce z každej kategórie (max. 5 prác) budú bez osobných údajov zaradené do 2. "facebookového" kola súťaže.

2. "facebookove" kolo bude trvať od 25. novembra do 30. novembra 2016, do polnoci. Najlepšie práce určí verejnosť hlasovaním na facebookovom profile Ministerstva obrany SR. Podľa počtu "lajkov", ktoré práce získajú, bude určené poradie víťazov.

Ceny v každej kategórii:
1. cena: 400,- Eur
2. cena: 300,- Eur
3. cena: 200,- Eur

  • Zaslaním práce účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho príspevku bez uvedenia osobných údajov na FB profile Ministerstva obrany SR.
  • Organizátor si vyhradzuje právo ceny neudeliť.
     
Viac informácií v priložených dokumentoch a na stránke www.mosr.sk
Návrat na aktuality