Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov spolupracuje s odborníkmi z praxe.

Autor: Ing. Tatiana Masárová
Dátum uverejnenia: 06.10.2016


V piatok 30.9. 2016 a v sobotu 1.10. 2016 sa študenti 2. ročníka II. stupňa v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment v dennej a externej forme štúdia stretli na prednáške prof. Ing. Mag. Dr. Herberta Strunza, PhD. s Robertom Friedemannom – Senior Engineer v spoločnosti OSRAM Opto Semiconductors GmbH. Tematika predmetu Projektový manažment v anglickom jazyku sa prehlbovala prostredníctvom prípadových štúdií – interaktívne, v skupinách a následne sa podrobne rozdiskutovala. Študenti pochopili medzipredmetové vzťahy prostredníctvom nastavenia konkrétneho problému z praxe.    

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava