Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Dátum uverejnenia: 22.09.2016

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci august 2016, že od 26. septembra 2016 si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môžete prevziať len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

Úradné hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok: 7.00 – 11.00 hod.
Streda: 7.00 – 11.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava