Oznámenie o uskutočnení promócií absolventov Ing. štúdia

Dátum uverejnenia: 30.05.2016

Vážený absolvent(ka),
dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné odovzdanie diplomov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutoční: 14. júna 2016 a 15. júna 2016 v Posádkovom klube (bývalý Dom armády), Vajanského ulica v Trenčíne podľa rozpisu v prílohe.

V čase pred promóciami sa uskutoční nácvik promočného ceremoniálu a podpíšete knihu diplomov – matriku, čím potvrdíte prevzatie  dokladov o štúdiu (Diplom, Vysvedčenie o ŠS, Dodatky k diplomu).
Nácvik ceremoniálu sa môže začať len za prítomnosti všetkých absolventov. Dostavte sa preto do Posádkového klubu podľa rozpisu uvedeného v prílohe. V prípade, že sa včas nedostavíte, budeme nútení Vás z organizačných dôvodov vyškrtnúť zo zoznamu promovaných absolventov.

Zmena termínu promócií nie je možná!

Tí, ktorí si doklady nepreberú počas promócií, môžu si ich prevziať až po promóciách na Študijnom oddelení FSEV do konca júna v čase úradných hodín. Po tomto termíne sa vo  vlastnom záujme dohodnite so Študijným oddelením FSEV na termíne prevzatia. Ak bude za Vás preberať doklady iná osoba, musí odovzdať notárom alebo matrikou overené splnomocnenie k tomuto úkonu.
TnUAD zabezpečila fotografa aj kameramana. Informácie o cene a podmienkach vyhotovenia fotografií a záznamu  Vám budú podané počas nácviku.
Vzhľadom na počet miest v sále Posádkového klubu Vás prosíme, aby ste dodržali max. limit 15 osôb na jedného absolventa. Vzhľadom na to, že slávnostný akt trvá približne hodinu a uskutočňuje sa v tichej atmosfére, prosíme, zvážte účasť malých detí priamo v sále, nakoľko vstup s kočíkom do priestoru sály je zakázaný.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava