Zasadnutie Akademického senátu FSEV TnUAD

18.05.2016
Predseda Akademického senátu FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval odchádzajúcim členkám AS FSEV TnUAD za študentskú časť Bc. Veronike Balajovej, Bc. Anne Gerčicovej, Bc. Adriane Martošovej a Bc. Eve Navrátilovej za prácu v senáte a zaželal veľa úspechov v ďalšom živote. Zároveň privítal nových členov: Ladislavu Dikantovú, Miroslavu Kubíncovú, Dominiku Miturovú a Patrika Smrečka.Návrat na aktuality