Zasadnutie Akademického senátu FSEV TnUAD

Dátum uverejnenia: 18.05.2016

Predseda Akademického senátu FSEV TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval odchádzajúcim členkám AS FSEV TnUAD za študentskú časť Bc. Veronike Balajovej, Bc. Anne Gerčicovej, Bc. Adriane Martošovej a Bc. Eve Navrátilovej za prácu v senáte a zaželal veľa úspechov v ďalšom živote. Zároveň privítal nových členov: Ladislavu Dikantovú, Miroslavu Kubíncovú, Dominiku Miturovú a Patrika Smrečka.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava