ERASMUS na FSEV

Dátum uverejnenia: 17.05.2016

Vážení študenti,
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov každoročne ponúka v rámci programu ERASMUS+ možnosť absolvovať mobilitu študentov za účelom štúdia a stáže v zahraničí.  Študentom je tak umožnené získať navyše ďalšie vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ako aj spoznávať iné kultúry. Zoznam partnerských univerzít si môžete pozrieť v prílohe, rovnako ako aj fotografie našich študentov, ktorí sa tento rok zúčastnili programu ERASMUS+ na partnerských univerzitách University of National and World Economy in Sofia a Juraj Dobrila University of Pula.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava