Výsledky doplňujúcich volieb členov študentskej časti AO FSEV do AS FSEV

04.05.2016
Volebná komisia konštatuje, že doplňujúce voľby sú platné a za členov študentskej časti AO FSEV do AS FSEV boli zvolení:

1. Miroslava Kubincová
2. Ladislava Dikantová
3. Patrik Smreček
4. Dominika Miturová

Viac informácii v priloženej zápisnici.Návrat na aktuality