Výsledky doplňujúcich volieb členov študentskej časti AO FSEV do AS FSEV

Dátum uverejnenia: 04.05.2016

Volebná komisia konštatuje, že doplňujúce voľby sú platné a za členov študentskej časti AO FSEV do AS FSEV boli zvolení:

1. Miroslava Kubincová
2. Ladislava Dikantová
3. Patrik Smreček
4. Dominika Miturová

Viac informácii v priloženej zápisnici.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava