Študentská vedecko-odborná činnosť

03.12.2015
Vážné študentky, vážení študenti, aj tento rok máte možnosť zapojiť sa do súťaže ŠVOČ. Termín odovzdania prihlášky je do 10.12.2015.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.fsev.tnuni.sk/index.php?id=svoc
Návrat na aktuality