E-konferencia "Ľudské zdroje v novej ekonomike"

01.12.2015

Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov, v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015", usporiadala 26.novembra 2015 medzinárodnú elektronickú konferenciu, pod názvom „ĽUDSKÉ ZDROJE V NOVEJ EKONOMIKE“.

Cieľom e-konferencie bola prezentácia, vzájomná výmena vedeckých, praktických poznatkov a vedecko-výskumných výsledkov, zameraných na aktuálnu problematiku v oblasti ľudských zdrojov v novej ekonomike. Garantmi tejto e-konferencie boli prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD. a PhDr. Erika Hančovská, PhD., ktorá bola zároveň aj predsedkyňou organizačného výboru. Čestným hosťom konferencie bol dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. Tejto medzinárodnej e-konferencie sa zúčastnili aj terajší študenti FSEV. Odborné príspevky na aktuálnu tému prezentovali nielen pedagógovia fakulty, ale aj študentky našej fakulty Maryna Ustymenko a Ľudmila Hricová-Horváthová. K jednotlivým prezentovaným príspevkom sa viedla akademická diskusia.
Návrat na aktuality