Volejbalová noc na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

20.11.2015
Noc z 19. novembra na 20. novembra sa na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka niesla v športovom duchu. Po prvý raz sa uskutočnil Nočný volejbalový turnaj stredných škôl o pohár dekana FSEV v zmiešaných družstvách. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 56 študentov zo 6 stredných škôl. 5 škôl bolo z Trenčianskeho a jedna škola z Trnavského kraja. V rámci turnaja si všetky stredné školy odohrali jeden nesúťažný zápas s družstvom študentov FSEV. Turnaj slávnostne otvoril dekan fakulty doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. a rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. Počas turnaja vládla výborná atmosféra a výkony jednotlivých družstiev boli výnimočné. Atmosféra hry v nočných hodinách a silné zapálenie pre hru dodávali študentom energiu a vydržali od 19:00 hod až do skorých ranných hodín.

Záverečné poradie súťažných tímov bolo nasledovné:
1. Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
2. Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín
3. Gymnázium J. B. Magina Vrbové
4. Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne
5. Bilingválne slovensko-španielske gymnázium v Novom Meste nad Váhom
5. Stredná odborná škola Pruské

Po odovzdaní diplomov, vecných cien a pohára dekana FSEV sa zúčastnení študenti a ich pedagogický dozor pochvalne vyjadrili k tomuto typu podujatia a veria, že to nebolo posledné stretnutie na našej univerzite.

Počas turnaja bol účastníkom zabezpečený pitný režim a občerstvenie. Touto cestou by sme sa ešte raz chceli poďakovať zúčastneným študentom za fantasticky strávený večer v spoločnosti kvalitných športových výkonov.  Zároveň naša vďaka patrí aj firme MASPEX Slovakia Trade s.r.o., ktorá nám pomohla so zabezpečením pitného režimu.

Všetkým zúčastneným družstvám želáme veľa ďalších športových úspechov ako aj úspechov v študentskom i osobnom živote. Aj my veríme, že Vás budeme môcť opäť o rok privítať na pôde našej univerzite.

Ing. Karol Krajčo,
predseda organizačného výboru

Všetky fotografie nájdete na FB stánke.
Návrat na aktuality