Rektorské voľno

21.10.2015
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje všetkým zamestnancom a študentom TnUAD rektorské voľno dňa 16. novembra 2015.Návrat na aktuality