Kandidátska listina pre voľby za zamestnaneckú časť do AS TnUAD

19.10.2015
Volebná komisia prijala v termíne do 14. 10. 2015 návrhy na kandidátov za člena  Akademického senátu TnUAD za zamestnaneckú časť akademickej obce FSEV v celkovom počte 13 návrhov na 5 kandidátov. Všetci kandidáti písomne súhlasili s ich kandidatúrou.

Navrhnutí kandidáti:
  1. Hošták Peter, MBA., PhD.
  2. Ivanová Eva, Ing., CSc.
  3. Koišová Eva, Ing, PhD.
  4. Kútik Ján, doc., Ing., CSc.
  5. Petrušová Dagamar, RNDr., Ing., PhD.
Voľby do AS TnUAD za zamestnaneckú časť akademickej obce FSEV sa uskutočnia v súlade s harmonogramom v dňoch 27. – 28. októbra 2015 v zasadačke dekanátu FSEV. Volení budú najviac 3 kandidáti.

Charakteristika jednotlivých kandidátov v priloženom dokumente.Návrat na aktuality