Dekanské voľno

Dátum uverejnenia: 13.10.2015

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. - dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne poskytuje všetkým študentom dekanské voľno v dňoch 3.11.2015 v čase od 14:00 hod. a 4.11. 2015 do 12:20 hod. Viď príložený PDF dokument.
Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava