Doplňujúce voľby do AS FSEV (študentská časť)

Dátum uverejnenia: 16.09.2015

Akademický senát FSEV na svojom riadnom zasadnutí dňa 10. septembra 2015 v súlade s § 26 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom fakulty čl. 7 ods. 2 a Zásadami volieb do AS FSEV a AS TnUAD čl. 4 ods. 1 a čl. 5 ods. 1 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FSEV za študentskú časť fakulty z dôvodu ukončenia členstva člena AS FSEV. AS FSEV schvaľuje Harmonogram prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do AS FSEV za študentskú časť a volebnú komisiu.

Návrh na kandidátov za členov AS FSEV spolu so súhlasom navrhnutého kandidáta s kandidatúrou sa nachádza v prílohe. Navrhuje sa celkom 1 kandidát AO FSEV za študentskú časť. Doplňujúce voľby sa konajú v dňoch 12.10.2015 a 13.10.2015. Svoje návrhy posielajte do 24.9.2015 na e-mailovú adresu: anna.gercicova@gmail.com

Návrh so súhlasom je v prílohe.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava