Úprava v rozvrhu

Autor: RNDr.. Ing. Dagmar Petrušová
Dátum uverejnenia: 09.10.2015


Oznamujeme študentom, že od 12.10.2015 sa upravuje čas vyučovania v dobe obedu a popoludní. Dôvodom je vytvoriť  študentom a vyučujúcim dostatok času na stravovanie sa v školskej jedálni. Zmeny sú zapracované v aktualizovanom rozvrhu.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava