Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Autor: Mgr. Vázalová Ľudmila
Dátum uverejnenia: 19.06.2015


Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia v študijných programoch Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci jún 2015, že od 22. júna 2015 si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môžete prevziať len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou. Nakoľko v mesiacoch júl a august 2015 si zamestnanci Študijného oddelenia čerpajú dovolenku, pred prevzatím dokladov vo vlastnom záujme kontaktujte Študijné oddelenie.

Úradné hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok: 7.00 – 10.00 hod.
Streda: 7.00 – 10.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava