Výsledky 11. ročníka Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „Universitas Trenchiniensis“

29.05.2015
Na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa uskutočnil už 11. ročník Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie „Universitas Trenchiniensis“. Konferencia  sa konala 25. mája 2015 pod záštitou dekana fakulty doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc. Na konferencii mali svoje zastúpenie študenti z  Košíc, Nitry, Trenčína, Trnavy a Žiliny. Súťažilo sa v štyroch sekciách: politológie a práva, technickej, zdravotníckej a v sekcii a regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Konferencie sa zúčastnilo 34 študentov. 

Umiestnenie v jednotlivých sekciách bolo nasledovné:

Technická sekcia:
 1. miesto: Tomáš Gábor /ŽU, Fakulta bezpečnostného inžinierstva/
 2. miesto: Bc. Ľubica Janíková /TnUAD, Fakulta špeciálnej techniky/
 3. miesto: Jozef Vraniak /ŽU, fakulta bezpečnostného inžinierstva/
Sekcia politológie a práva 
 1. miesto: Bc. Dávid Ščepka /TnUAD, Politológia/
 2. miesto: Bc. Erik Stopka, Bc. Dominika Turi Nagyová /TnUAD, Politológia/ 
 3. miesto: Bc. Jaroslav Petráš /UPJŠ, Fakulta verejnej správy/
Sekcia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu:
 1. miesto: Kristína Harská /UKF, Fakulta stredoeurópskych štúdii/
 2. miesto: Lenka Vančišinová, Patrik Šimek /UKF, Filozofická fakulta/
 3. miesto: Katarína Petríková /UKF, Filozofická fakulta/.
Sekcia zdravontíctva 
 1. miesto:
  Katarína Budincová /TnUAD, Fakulta zdravotníctva/
  Daniela Jančová Veronika Ondrášková /UCM v Trnave/
  Marta Mišáková /TnUAD, Fakulta zdravotníctva/
 2. miesto:
  Emília Čekovská /Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM/
  Anna Kuklová /TnUAD, Fakulta zdravotníctva/ 
 3. miesto: Kamil Čečko /TnUAD, Fakulta zdravotníctva/ 

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na stretnutie opäť o rok. Návrat na aktuality