Spolupráca študentov FSEV s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne

01.04.2015
Študenti  Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov sa zúčastnili dvojdňového sústredenia na  Mikulčinom vrchu v Čechách v rámci spolupráce na projekte „Život není/nie je zebra“, ktorý je  realizovaný s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne. Projekt sa zameriava na poukázanie významu a pozície neziskových organizácií v občianskej spoločnosti. Študenti 3. a 4. ročníka v študijnom odbore Ľudské zdroje a personálny manažment spoločne so študentmi z UTB pripravovali spoločnú stratégiu projektu a vymieňali si skúsenosti a názory na celkovú realizáciu projektu. Slovenská časť projektu bude realizovaná v čase od 30. 4. 2015 do 15. 5. 2015. Jej súčasťou budú :
  • diskusné fórum,
  • prezentácia neziskových organizácií Trenčianskeho samosprávneho kraja na Mierovom námestí v Trenčíne,
  • výstava,
  • workshopy,
  • dni otvorených dverí.Návrat na aktuality