Študenti FSEV na Profesia days

02.03.2015
Obohatiť svoje poznanie, overiť si svoje prezentačné, jazykové a osobnostné zručnosti v praxi, bolo cieľom aktívnej účasti študentov FSEV na veľtrhu práce v Bratislavskej Inchebe. Aktívni študenti študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment sa vo štvrtok 26. februára 2015 stretli s budúcimi zamestnávateľmi a diskutovali o možnostiach ich uplatnenia v daných spoločnostiach. Praktické rady z personálnej praxe dostali od významných osobností a rečníkov. Znalosť a úroveň cudzích jazykov si otestovali naživo pri modelových pracovných pohovoroch. O tom, akými osobnostnými schopnosťami sa vyznačujú sa dozvedeli pri testovaní a osobných konzultáciách s pracovnými psychológmi. Univerzita aj týmto spôsobom obohacuje vzdelávací proces a reaguje na potreby študentov prepojiť teóriu s praxou. Aktivita bola uskutočnená v rámci predmetu Komunikačné a prezentačné zručnosti v personálnom manažmente.Návrat na aktuality