Medzinárodná vedecká konferencia Riadenie ľudských zdrojov: trendy, výzvy, inšpirácie

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 08.12.2014


Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Riadenie ľudských zdrojov: trendy, výzvy, inšpirácie, ktorá sa uskutoční dňa 23. - 24. apríla 2015.

Rokovacie jazyky:
slovenský, anglický, ruský

Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú publikované vo vedeckom časopise „Sociálno-ekonomická revue“.  Časopis je recenzovaný a indexovaný v medzinárodných vedeckých databázach. Ostatné príspevky budú uverejnené v recenzovanom zborníku.

Viac informácií, ako aj dôležité termíny sa dozviete na stránkach konferencie

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava