Prednáška profesora Dr. Józsefa Poóra

Autor: PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Dátum uverejnenia: 19.11.2014


Katedra sociálnych a humanitných vied vás pozýva na výberovú prednášku profesora Dr. Józsefa Poóra v anglickom jazyku na tému “Management Consulting pod vplyvom zmien – vývoj na pozadí postporadenského modelu v meniacom sa prostredí”. Prednáška sa uskutoční 24.11.2014 o 14.00 hod. v aule BA 101 (B-budova).

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava