Prednáška profesora Dr. Józsefa Poóra

19.11.2014
Katedra sociálnych a humanitných vied vás pozýva na výberovú prednášku profesora Dr. Józsefa Poóra v anglickom jazyku na tému “Management Consulting pod vplyvom zmien – vývoj na pozadí postporadenského modelu v meniacom sa prostredí”. Prednáška sa uskutoční 24.11.2014 o 14.00 hod. v aule BA 101 (B-budova).Návrat na aktuality