Medzinárodná vedecká e-konferencia

27.10.2014
Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne pripravuje medzinárodnú vedeckú e-konferenciu pod názvom "Sociálno-ekonomické aspekty ľudského kapitálu", ktorá sa bude konať 19. novembra 2014.

Prihlášky je možné zaslať do 17.11.2014.

Viac informácii nájdete na stránkach konferencie.Návrat na aktuality