Seminár: Obete kriminality a ich práva

Autor: doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Dátum uverejnenia: 29.09.2014


Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si Vás dovoľujú pozvať na seminár s medzinárodnou účasťou

Viac informácií v pozvánke, alebo na stránke www.crimjust.sk

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava