Novinka vo fakultnej knižnici

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 05.05.2015


Najnovšie publikácie v ponuke vrátane dotlače:
 • Regionálna ekonomika a regionálny rozvoj (doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.)
 • Problémy a trendy v migrácii pracovnej sily (Ing. Magdaléna Tupá, PhD.)
 • Ceny a cenové rozhodovanie (Ing. Nina Baculíková, PhD.)
 • Podnikové hospodárstvo (Ing. Eva Ivanová, CSc.)
 • English for  public administration (PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.)
 • Makroekonómia (Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.)
 • Ekonomická teória - Základy ekonómie (Ing. Eva Ivanová, CSc.) - dotlač
 • Základy zo štatistiky (Doc.RNDr. Eva Grmanová, PhD.)  - dotlač
 • Deutsch fur Studenten 1 A (PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.)
 • Kompenzačný model odmeňovania v organiz. (doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.,)
 • Príklady a úlohy z makroekonómie (Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.)
 • English for Social and Economic Studies I. (PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.)
 • Základy psychológie (PhDr. Eva Živčicová, PhD.)
  Kompletný aktuálny zoznam kníh stiahnete vo formáte PDF na stránke fakultnej knižnice.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava