Univerzita 3. veku

16.09.2014
Na pôde TnUAD sa otvorí už 13. ročník univerzity tretieho veku.

Štúdium ponúka občanom vo veku  50 + možnosť kvalitného celoživotného vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia sa do vysokoškolského prostredia. Pripravovaný ročník univerzity tretieho veku je jedinečný pre svoju orientáciu na získanie dôležitých kompetencií, zručností pre kvalitnejší život nielen seniorov. Vzdelávanie pre ekonomické a spoločenské kompetencie je zabezpečené kvalitnými pedagógmi zo FSEV TnUAD. Podávanie prihlášok je možné do 30. septembra 2014.

Podrobné  informácie na  www.utv.tnuni.skNávrat na aktuality