Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

16.06.2014
Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia v študijných programoch Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci máj 2014, že od 17. júna 2014 si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môžete prevziať len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou. Nakoľko v mesiacoch júl a august 2014 si zamestnanci Študijného oddelenia čerpajú dovolenku, pred prevzatím dokladov vo vlastnom záujme kontaktujte Študijné oddelenie.

Úradné hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok:     7.00 – 10.00 hod.
Streda:                                     7.00 – 10.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.Návrat na aktuality