Promócie absolventov Ing. štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 27.05.2014


Vážený absolvent(ka),
dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutoční:

v Posádkovom klube (bývalý Dom armády), Vajanského ulica v Trenčíne podľa rozpisu v prílohe.

V čase pred promóciami sa podrobíte nácviku promočného ceremoniálu a podpíšete knihu diplomov – matriku, čím potvrdíte prevzatie dokladov o štúdiu (Diplom, Vysvedčenie o ŠS, Dodatky k diplomu).

Nácvik ceremoniálu sa môže začať len za prítomnosti všetkých absolventov. Dostavte sa preto do Posádkového klubu podľa rozpisu uvedeného v prílohe. V prípade, že sa včas nedostavíte, budeme nútení Vás z organizačných dôvodov vyškrtnúť zo zoznamu promovaných absolventov.

Zmena termínu promócií nie je možná!

Ak sa nebudete môcť zúčastniť promócií, oznámte túto skutočnosť na Študijné oddelenie  FSEV, najneskôr do 5.6.2014 (032/7400 412, mail: andrea.barisova@tnuni.sk). V takomto prípade si môžete doklady prevziať až po promóciach.  Vo vlastnom záujme sa dohodnite so Študijným oddelením FSEV, č.t. 032/7400 412 na termíne prevzatia. V prípade, ak bude za Vás preberať doklady iná osoba, musí odovzdať notárom overené splnomocnenie k tomuto úkonu.

TnUAD zabezpečila fotografa aj kameramana. Informácie o cene a podmienkach vyhotovenia fotografií a záznamu  Vám budú podané počas nácviku.

Vzhľadom na počet miest v sále Posádkového klubu Vás prosíme, aby ste dodržali max. limit 15 osôb na jedného absolventa. Vzhľadom na to, že slávnostný akt trvá približne hodinu a uskutočňuje sa v tichej atmosfére, prosíme, zvážte účasť malých detí priamo v sále, nakoľko vstup s kočíkom do priestoru sály je zakázaný.

Z dôvodu zlej dopravnej situácie počítajte so zdržaním pri vjazde do centra mesta a takisto pri parkovaní. Posádkový klub bude otvorený 11.6.2014 od 7,00 hod. a 12.6.2014 od 7,30 hod.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava