Výsledky volieb kandidáta na dekana FSEV

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 30.04.2014


V priloženej zápisnici nájdete výsledky o priebehu hlasovania o návrhu kandidáta na dekana FSEV.

RNDr. Ján Šandora, CSc.
predseda volebnej komisie
Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava