Výsledky volieb kandidáta na dekana FSEV

30.04.2014
V priloženej zápisnici nájdete výsledky o priebehu hlasovania o návrhu kandidáta na dekana FSEV.

RNDr. Ján Šandora, CSc.
predseda volebnej komisie


Návrat na aktuality