Zhromaždenie Akademickej obce Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov.

15.04.2014
Zhromaždenie Akademickej obce fakulty sa uskutoční 28. apríla 2014 o 9.00 hod. v aule FSEV v budove C. Bližšie informácie v priloženom dokumente.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS FSEVNávrat na aktuality