Novinky vo fakultnej knižnici

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 03.06.2014


Ponuku fakultnej knižnice rozšírili nové publikácie:
  • Matematika - B (doc.RNDr. Daniela Hricišáková, CSc.)
  • Mikroekonómia I. (Ing.Eva Ivanová, CSc.)
  • Management der Personalarbeit  (PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.)
  • Správanie sa ľudí v organizáciách (Ing. Adriana Grenčíková, PhD.)
  • Kontrolný systém a jeho subsystémy vo VS (prof.JUDr. Jozef Králik, CSc.)
  • Sociokultúrne súvislosti Jazyka (PhDr. Lenka Mandelíková, PhD.)
  • Resocializácia odsúdených (PhDr. Jana Španková, PhD.)
  • Personálny manažment v organizácii (doc.Mgr.Sergej Vojtovič, DrSc.)

Kompletný aktuálny zoznam kníh stiahnete vo formáte PDF na stránke fakultnej knižnice.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava