Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FSEV

04.03.2014
Akademický senát FSEV TnUAD v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 26. februára 2014 Uznesením č. 1/2014 v súlade s § 27 ods. 1, písm. b)  Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom fakulty, článok 14 a Zásadami volieb kandidáta na dekana FSEV vyhlásil voľby kandidáta na dekana FSEV, schválil Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Všetky informácie sú v priložených dokumentoch


Návrat na aktuality