Novinky vo fakultnej knižnici - aktualizácia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 17.02.2014


Vážení študenti,
dovoľujeme si upozorniť na nové publikácie, ktoré rozšírili ponuku fakultnej knižnice.

  • Fremdsprachliches Horverstehen - (PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.)
  • Ekonomická a sociálna geografia svetov.hospod. - (Ing. Marcel Kordoš, PhD.)
  • Pracovné právo pre personálnych manažérov - (JUDr. Jana Pšenková, PhD.)
  • Enviromentalistika II. - (RNDr. Ján Šandora, CSc.)
  • Teoreticko-metodologické aspekty merania (Ing. Katarína Havierniková, PhD.)

Kompletný aktuálny zoznam kníh stiahnete vo formáte PDF na stránke fakultnej knižnice.  

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava