Oznam pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia

Autor: PhDr. Jana Španková, PhD.
Dátum uverejnenia: 22.11.2013


Vážení študenti,
dňa 27.11.2013 budú sprístupnené témy diplomových prác v systéme AIS.
Prihláste sa na jednu tému. V prípade, že je vypísaná ,,vlastná téma” kontaktuje vedúceho práce.

PhDr. Jana Španková, PhD.
predekanka pre I. stupeň vysokoškolského štúdia FSEV

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava